Privacyverklaring

Artikel 1

Mirth Moments  staat (nog)  niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik ben verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kunt hierover contact opnemen via: info@mirthmoments.nl of het contactformulier

Artikel 2

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik verwerk, waarom ik dit doe en welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens te verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 

Mirth Moments verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal te kunnen leveren. Deze worden alleen verwerkt als we ze van u persoonlijk gekregen hebben. Als we deze gegevens niet krijgen, kan dit ervoor zorgen dat het proces niet optimaal verloopt.  We bewaren deze gegevens tot maximaal 5 jaar na de looptijd van onze overeenkomst. 

Daarnaast gebruik Mirthpodcast affiliate links voor de producten in de boekenhoek, shop en links in de notities behorend bij de podcast. 

Artikel 3

Mirthmoments heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mirthmoments.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4

Mirthmoments.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Artikel 5

Mirthmoments.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mirthmoments.nl) tussen zit. 

Artikel 6

Mirthmoments.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
In verband met een fotografie-opdracht: personalia, adres > maximaal 5 jaar na overeenkomst
In verband met het opnemen van een podcast: e-mailadres > maximaal 2 jaar na opnemen podcast
Foto's > maximaal 7 jaar na overeenkomst

Artikel 7

Mirthmoments.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8

Mirthmoments.nl gebruikt  functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mirthmoments.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder voorbeelden:
Show-It: Dit bedrijf buiten de Europese Unie wordt gebruikt voor het hosten en maken van deze website.
Google Analytics: Mirth Moments gebruik Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Hierdoor kan ik rapporten inzien. Google kan informatie aan derden verschaffen indien ze daar toe wettelijk verplicht worden. Mirth Moments heeft daar geen invloed op. 


De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken
1. Inzage: u kunt een verzoek doen bij Mirth Moments om uw gegevens in te zien. 
2. Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar: U kun bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. 
4. U kunt een verzoek doen tot gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
5. U kunt een verzoek doen tot intrekking van uw toestemming, als we gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming. Maar dat kan gevolgen hebben voor de diensten die ik kan leveren. Artikel 10

Artikel 9

Mirthmoments.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mirthmoments.nl